Estadio Municipal de San Lázaro, porta 10-1º
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
NIF.: G15122211
motocompostela@gmail.com
Fundado en 1953 

FOTOS
12ª Concentración Mototurística Pelegríns - Camiño de Santiago