A espera de datas da Scooterada Compostelana  2010
Estadio Municipal de San Lázaro, porta 10-1º
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
NIF.: G15122211
motoclubcompostela@telefonica.net
Fundado en 1953 

SCOOTERCLUB