Podes baixar o impreso seguinte e envialo (ou traelo en man, estamos tódolos xoves, non festivos dende as 20:30 h.) por correo ordinario o noso enderezo:
MOTOCLUB COMPOSTELA
Estadio Municipal de San Lázaro, porta 10-1º
Apartado de correos,  58
15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA

A cota anual para o ano 2010 é de 30€
Estadio Municipal de San Lázaro, porta 10-1º
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
NIF.: G15122211
motoclubcompostela@telefonica.net
Fundado en 1953 

ALTA NO CLUBE
Facer o ingreso de 30 € na nosa conta
CAIXANOVA Nº      2080.0355.75.0040046259